Zamyšlení

Vloženo: 27. 2. 2013, Autor: Kala Pavel, Zobrazeno: 12 423x

Zamyšlení o rozdělování finančních prostředků organizacím v obci

Veřejné zasedání zastupitelstva obce konané 22.2.2013 zvedalo ze židlí některé zastupitele,přísedící občany a poté i ostatní nezúčastněné, kteří se o průběhu zasedání dozvěděli z doslechu.
Priorita TJ je vskutku neohrožená i na obecním úřadu, který se snaží tento samostatný subjekt podporovat ze všech sil na úkor ostatních, kteří by také chtěli povznést kulturní dění a prestiž celé obce.
Naplánovat, objednat a zadat stavbu je to nejjednodušší, ale pak teprve shánět peníze je velmi nezodpovědné. Jestliže je nutnost téměř veškeré náklady zaplatit, je také nutné si vše dobře promyslet a zajistit financování.
Taktika čekání na peníze od obce je sice nejpohodlnější a velmi účinná, ale poškozuje ostatní organizace,  neboť na jejich úkor jsou dotace TJ poskytovány.
Smutné je, že nikoho nenapadlo (ani naše zastupitele) jíné a levnější řešení, které by vyřešilo situaci se zajištěním WC u hřiště, pokud by stavba nebyla z finančních důvodů dokončena ještě v letošním roce před vysočanskou poutí.
Postavit obec před hotovou věc (a požadovat dalších 400 000 Kč na dokončení stavby) může být chápáno jako provokace ostatních a zároveň bráno jako špatný příklad těm, kteří by chtěli být také štědře odměňováni, ale už se na ně tolik nedostává a nedostatek finančních prostředků řeší formou brigád.
Na rozestavěné dílo si může také TJ půjčit,  aby nebyla ohrožena vysočanská pouť, na níž si naši sportovci velice zakládají, mají z ní nemalé příjmy a na její pořádání výsostní právo také podpořeno obecním úřadem. Snažší je si o peníze každoročně  žádat, půjčka se totiž musí splácet, ovšem dar se již nevrací.
I když obec neustále některým organizacím opakuje, že nejsou peníze, pro letošní rok TJ přislíbila na stavbu 200 000,-Kč a dalších 100 000 na provoz, jako v roce2012.
Pro srovnání-  pominu-li, že částka 500 000,-Kč  o kterou  zažádalo SDH Housko na novou hasičskou zbrojnici, nebyla letos poskytnuta z výše uvedených důvodů, je  neúměrné snížení finančních prostředků ze 100 000,-Kč na pouhých 50 000,-Kč pro obě složky přinejmenším znepokojující.
Spolupráce obecního úřadu a TJ vybízí zúčastněné i nezúčastněné k zamyšlení.

Kala Pavel

 1. Vložil Milan Včelař, 28. 2. 2013 14:26

  No já si myslím, že postup, kdy nejdřív připravím projekt a pak s projektem v ruce žádám o peníze je naprosto v pořádku, nevidím na to nic špatnýho. Samozřejmě se dá bavit o tom, podle jakého klíče by měla obec dotovat jednotlivé složky. Podle počtu členů? Podle míry “prospěšnosti”? Kdo to posoudí? Jsou pro obec prospěšnější hasiči nebo fotbalisti? Nebo stolní tenisti? Nebo letečtí modeláři? Mě třeba osobně hlava nebere, proč má ani ne tisícová obec dvě hasičské jednotky, dvě auta, dvě zbrojnice. Být to na mě, dělal bych všechno pro to, aby se sloučily do jedné. Ale to odbočuju. Takže jaký by měl správný klíč na rozdělování dotací z obce do jednotlivých sdružení?

 2. Vložil pozorovatel, 1. 3. 2013 13:48

  Nebude jednoduší uvažovat o rozdělení Houska a Molenburku na DVĚ samostatné obce? Pak by nebyli dohady. A 500 000kč na hasičskou zbrojnici v housku mi přijde taky trochu vyhozené peníze (k čemu dvě stejné složky v jedné obci). toť MŮJ názor

 3. Vložil Občan, 2. 3. 2013 10:26

  Mě to taky hlava nebere,aby obec s 800 obyvatel měla dvoje hasiče,kde to prosím je nikde.A tak si myslím,že je to zcela zbytečné vyhazování peněz.

 4. Vložil Kala Pavel, 2. 3. 2013 15:47

  Postup, kdy připravím projekt a pak požádám o peníze je jistě v pořádku. Mám-li však rozestavěnou stavbu a žádám další peníze na doplacení, není opravdu obvyklý a jistě ne zcela správný.
  Postavit požadavek tak, že nedostanou-li sportovci další peněžní prostředky, nebudou moci dokončit stavbu a zaplatit za provedenou práci, čímž je ohroženo používání WC po dobu Vysočanské pouti je téměř vydírání.
  Obě složky SDH působící v naší obci vznikly v době, kdy byly Housko a Molenburk samostatné vesničky. Po vzniku Vysočan, dle dohody, měly a zůstaly hasičské sbory nadále samostatné. Proti sloučení by byli jak hasiči z Molenburku, tak i z Houska.
  Oba sbory SDH mají asi 120 členů, TJ asi 120-130, počty jsou tedy srovnatelné.
  Klíč na rozdělování peněz jednotlivým sdružením asi neexistuje. Je třeba myslet na všechny a podle potřeby a možností rozdělovat jednotlivým subjektům. Hasičské sbory a TJ mají přibližně stejnou základnu, ale v poskytování finančních prostředků obcí je za posledních pět let mnohasettisícový rozdíl.
  Přitom SDH je obecní složkou, veškeré peníze do ní vložené zůstávají obci a hasiči je mohou svou pílí zhodnocovat.
  Proč tedy tolik podporovat TJ, v době, kdy je již samostatným subjektem ?

  Kala Pavel

 5. Vložil fancygens, 2. 3. 2013 15:50

  Mě to taky hlava nebere,aby obec s 800 obyvatel!měla mermomocí čističku odpadních vod za každou cenu !bez ohledu na to kolik to bude stát nás daňové poplatníky ,když si mají na svůj rozmar hasiči vydělat sami!tak ať Ti co stojí o čističku odpadních vod si ji taky zaplatí ze svého!!!

 6. Vložil TJ Vysočany, 4. 3. 2013 09:10

  Milý Pavle, na Vysočanské pouti si TJ opravdu zakládá, protože musí. Kdyby ses o TJ trochu víc zajímal, tak bys zjistil, že rozpočet TJ na jeden rok je cca. 400 000 Kč. Z toho vyplývá, že si musí z hruba 300 000 Kč dobrovoulnou činností vydělat, když od obce dostává 100 000 Kč – tím pádem dostává 1/4 na svůj rozpočet což je podle mně velmi málo. Mluvit o nějaké půjčce je opravdu hloupé, když TJ nemá žádný stálý příjem, který by nepotřebovala na svou činnost. Na zastupitelstvu určitě slyšels, že rozpočet na stavbu je 1 800 000 Kč. Od obce se dostalo celkem 600 000 Kč a 1 200 000 Kč je na bedrech TJ – takže dotaci od obce nevidím jako závratnou. Mně osobně se spíše nelíbí, proč taková malá obec jako Vysočany má dvoje hasiče? (Dvě hasičské auta, dvě hasičky ) Nebylo by lepší mezi sebou zakopat válečnou sekeru a ze dvou jednotek udělat jednu VYSOČANSKOU ( plnohodnotnou )? K ZAMYŠLENÍ. Podle mně by se kulturní dění i prestiž obce povznesla.

 7. Vložil Kala Pavel, 4. 3. 2013 20:45

  Zdůrazňuji, že veškeré příspěvky tady zveřejňuji jako občan Pavel Kala, ne jako starosta SDH Housko a myslím si, že tato diskuze může být zajímavá a užitečná pro všechny občany Vysočan.
  K připomínkám sloučení SDH – já osobně bych nebyl proti, ovšem nepřísluší mi v této věci rozhodovat a jen pro srovnání uvádím příklad obce Vavřinec – Veselice – Suchdol. Jeden právní celek a má dokonce tři hasičské sbory. Každá část vlastní zbrojnici, auto a dobré vybavení. Počtem obyvatel asi nepřevyšují Vysočany, přesto tam vše funguje. Proč by tady ne ?
  Žádná VÁLEČNÁ SEKERA mezi hasiči není, nebo aspoň já o ní nevím.
  Musíme si však uvědomit, že pokud by ke sloučení složek v obci opravdu došlo, nejsou pro tak početnou organizaci v obou částech vyhovující prostory.
  Bylo by tedy třeba výhledově promyslet, co je lepším řešením. Zda přistavět velkou garáž a zvednout na patro stávající zbrojnici v Molenburku, nebo podpořit záměr v Housku a vybudovat zcela nový areál, aby se naši hasiči mohli rovnat okolním sborům ?
  Hasičská zbrojnice by neměla být jen garáží, ale i skladem techniky a zázemím pro uložení uniforem s denní místností. V Housku je možnost takovou stavbu vybudovat a připravit areál vhodný nejen na pořádání soutěží v požárním útoku, který v naší obci chybí, ale i na uspořádání kulturních akcí pro děti a dospělé, které jsou v posledních letech velmi vyhledávané a oblíbené nejen místními obyvateli.
  Za bezmála 50 roků, od vzniku obce Vysočany se v části obce Housko brigádnicky zbudovala pouze schůzovní místnost, požární nádrž a Pomník padlých.
  V Molenburku to byl kulturní dům, pohostinství, ošetřovna, mateřská škola, požární zbrojnice a nádrž, výletiště pod Javorem, márnice a v neposlední řadě areál TJ.
  Všechny tyto stavby slouží občanům a jsou potřebné, ale jelikož je Housko opravdu v posledních letech (co se týká budování) velmi opomíjené, připadá mi o to víc správné podpořit záměry jediné fungující složky v této části, která se také snaží o kulturu a dění v obci.
  Ať už jsou složky dvě, nebo jen jedna, určitě by mohly prestiž SDH ve Vysočanech společnými silami pozvednout a o to mi především jde.
  Závěrem bych chtěl poděkovat za zaslané komentáře, které jsou podnětem k zamyšlení jak pro mě, tak i ostatní občany, kteří se z těchto řádků dozvěděli zajímavé informace týkající se nás všech.

  Kala Pavel

 8. Vložil zastupitel, 5. 3. 2013 00:54

  Pavle a co kostel ten sice stál před sloučením obcí ale Vysočany v poslední době stál taky asi 1000000 kč. Co ty na to?

 9. Vložil Občan, 6. 3. 2013 21:57

  Tam bylo proivestováno 1 400 000 Kč na tom kostele

 10. Vložil Občan, 6. 3. 2013 21:58

  Tam může Pavel Kala taky psát o propojení a zamyšlení

 11. Vložil Jirka H., 8. 3. 2013 15:33

  Pavle mohl bys upřesnit občanům kde by nový areál a budova v Housku stála?

 12. Vložil Pája, 8. 3. 2013 20:44

  No konečně se někdo zeptal, jsem zvědavý, zda Pavel Kala odpoví. Ale pozor, asi se nyní šláplo na kuří oko – a to může bolet. Ani se nedivím panu starostovi, že ten jejich požadavek nedal na schválení zastupitelstvu, jelikož je tam ….a to si počkáme na vyjádření Pavla Kaly (asi jeho vlastní zájem – uvidíme s čím nás seznámí), nejsem hasič a nic proti nim nemám, ale divím, se proč dávno nemáme hasiče společné.

 13. Vložil Jaroslav Konečný, 12. 3. 2013 21:54

  Zdravím – jestli že rozpočet soc. zařízení TJ je kolem 1,8 mega tak ani nechci vědět kolik bude stát cokoliv jiného .

 14. Vložil Dan Čachotský, 12. 6. 2013 20:42

  Trochu odbočím
  Postavíme letiště!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Však oni to lidi zaplatí

 15. Vložil občan, 5. 7. 2014 12:55

  Klik stojí hostování hráčů TJ.
  Někdo říkal,že 140 000 kč za rok.
  Domácí hráči hrají někde jinde a nebo tady nechtějí hrát.

 16. Vložil REBEL, 9. 7. 2014 11:59

  Hlavně těch domácích hráčů není tolik,aby poskládali “mančaft”,jelikož někdo hraje opravdu jinde,nebo jen malou kopanou,nebo už vůbec.Pozor je třeba brát také na vědomí,že OP II bez pravidelného tréninku jde hrát jen ztěží,což ne každému hráči vyhovuje!!!A ta částka je podle mého názoru přemrštěná,je jasné,že hostující hráči stojí TJ “nějakou korunu”,ale bez nich by se tu nehrál OP II..Ale myslím si,že tak to je ve většině klubů hrajících tuto soutěž.(že mají též hostující hráče)

 17. Vložil Tomáš, 9. 7. 2014 21:45

  Přemýšlím, kdo z domácích dospělých fotbalistů hraje někde jinde?

 18. Vložil Tomáš, 11. 7. 2014 08:11

  Myslím, že Michal není kmenový hráč Vysočan, ale Ostrova u Macochy.

 19. Vložil občan, 11. 7. 2014 11:11

  Hraje tady pinec,ale fotbal nechce.
  Asi je někde chyba,nemyslíš Tomaši.

  • Vložil Dreama, 7. 1. 2015 07:52

   I really aprpeciate free, succinct, reliable data like this.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>