V Molenburku před 46 ti a 59 ti léty

Oslavy vzniku 50 ti let ČSSR v Molenburku a ocenění práce v budování Molenburku před 59 ti léty. Oslavy vzniku 50 ti let ČSSR v Molenburku 1